آشنایی با سیستم اعلام حریق بی سیم و مزایای آن 16 اردیبهشت 1400
بررسی کاربرد و نحوه عملکرد:

آشنایی با سیستم اعلام حریق بی سیم و مزایای آن

سیستم اعلام حریق بی سیم ممکن است فناوری جدید باشد اما در واقع اولین بار در دهه 1980 ظاهر شد. این سیستم اکنون از طریق تکنولوژی‌های جدید بی سیم می‌تواند نقش عمده‌ای در اعلام هشدار در زمان آتش سوزی داشته باشد؛ اما سیستم اعلام حریق بی سیم چیست و چرا ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری باید به آن مجهز باشند؟