ماجرای فروش گود برج میلاد چیست؟ 23 اردیبهشت 1400

ماجرای فروش گود برج میلاد چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعای سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران درباره فروش گود برج میلاد به بانک شهر در قالب پروژه مشارکتی، ایرادات مبنایی جدی دارد.