ملاک‌ تبدیل روستا به شهر چیست؟ 10 مهر 1400

ملاک‌ تبدیل روستا به شهر چیست؟

در کشور ما برای اینکه بتوان یک سکونتگاه را "شهر" نامید، معیارهایی مشخص و در عین حال متفاوت در نظر گرفته شده است که شاید چندان کارآمد نباشد.معیارهای تبدیل روستا به شهر، به خصوص در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری متفاوت است.

چالش‌های حفظ هویت شهری کدام هستند؟ 23 مرداد 1400
در گفتگو با یک دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

چالش‌های حفظ هویت شهری کدام هستند؟

حفظ هویت شهری از مهمترین وجوه یک شهر و از عوامل شکل دهنده اجتماع شهری است.

تاثیرات متقابل شهرنشینی بر کرونا چیست؟ 08 اردیبهشت 1400
گفت‌وگو با سید احمد حسینی‌نیا:

تاثیرات متقابل شهرنشینی بر کرونا چیست؟

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به تأثیر متقابل شهر و شهرنشینی بر کرونا، گفت: نقشه‌های وضعیت شیوع کرونا در شهرهای کشور و انطباق آن با فقر شهری، نابرخورداری و فرودستی شهری و تله‌های فضایی فقر نشان می‌دهد که چگونه شهرسازی که مطابق با نیاز شهروندان نیست موجب گسترش بحران کرونا شده است.

آینده شهرهای اسلامی به کدام سو می‌رود؟ 29 فروردین 1400
حسین فتحی اکبری، دانش‌آموخته مطالعات شهری:

آینده شهرهای اسلامی به کدام سو می‌رود؟

از نظر متفکران معانی متفاوتی برای شهر اسلامی در نظر گرفته شده باید ابتدا معنی آن را معلوم کرد. شهر اسلامی باید تجلی فطرت انسان باشد.

شهرسازی در ایران با چه مشکلاتی مواجهه است؟ 24 فروردین 1400
«حامد اخگر»، دکترای شهرسازی:

شهرسازی در ایران با چه مشکلاتی مواجهه است؟

شهرسازی ایران در دهه‌های گذشته به واسطه نداشتن برنامه مدونی برای ایجاد هماهنگی میان ساختارهای کالبدی با تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، با چالش‌هایی مواجهه بوده است.