سبزترین شهرهای جهان؛ تلاشی برای ترویج زندگی سبز 30 فروردین 1400
شهرهای دوستدار محیط زیست:

سبزترین شهرهای جهان؛ تلاشی برای ترویج زندگی سبز

ایجاد شهرهای دوستدار محیط زیست از مهم‌ترین مباحثی است که طی چند سال اخیر، به طور مکرر در اخبار و رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.