ویژگی‌های عجیب‌وغریب در شهرهای آینده جهان! 06 خرداد 1400
برنامه‌ریزی برای قرن بعد:

ویژگی‌های عجیب‌وغریب در شهرهای آینده جهان!

اغلب برنامه‌ریزان شهری در سراسر جهان، طی دهه‌های اخیر تلاش کرده‌اند مفهوم پایداری را در طراحی شهرها بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار دهند و مناطق دوستدار محیط زیست به وجود آورند تا شهرنشینان را از مزایای بیشمار آن بهره‌مند کنند.