آخرین وضعیت مسکن مهر استان البرز 16 اسفند 1399
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن:

آخرین وضعیت مسکن مهر استان البرز

عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به حذف برخی متقاضیان مسکن مهر استان البرز گفت: ‌افراد واجد شرایط در همان سایت‌های مسکن مهر ساماندهی می‌شوند.