لزوم توسعه زیرساخت‌ها با بهره‌مندی از دانش‌بنیان ها 16 خرداد 1401
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد:

لزوم توسعه زیرساخت‌ها با بهره‌مندی از دانش‌بنیان ها

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان‌ بهره‌ بگیریم، باید زیرساخت‌های ایجاد آن را فراهم کنیم؛ جوانان فعالی در حوزه دانش‌بنیان در شهر مشهد داریم، اما از بسترهای حداقلی برای فعالیت برخوردار نیستند.