تخصیص اعتبار ۳۹ میلیارد تومانی برای شورای اجتماعی محلات مشهد 09 شهریور 1401
معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

تخصیص اعتبار ۳۹ میلیارد تومانی برای شورای اجتماعی محلات مشهد

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: برای پرداختن به مسائل اجتماعی در هر محله به مناطق سیزده‌گانه مبلغ سه میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده که اختیار توزیع آن به معاونین اجتماعی و فرهنگی مناطق واگذار شده است.