تشکیل کمیسیون بانوان در شورای عالی استان‌ها 23 بهمن 1400
پیشنهاد رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر مشهد:

تشکیل کمیسیون بانوان در شورای عالی استان‌ها

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با ارائه الگوی کمیسیون بانوان و خانواده ایجاد شده در شورای شهر مشهد مقدس، در دیدار با رئیس شورای عالی استان‌ها، خواستار تشکیل کمیسیون بانوان و خانواده در شورای عالی استان‌ها و شورای شهرها هستیم.