حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟ 15 فروردین 1400
نماینده کارگران در شورای عالی کار:

حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق مسکن قابلیت اجرایی از ابتدای فروردین ماه را دارد گفت: اگر حق مسکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شود, کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین ماه اعمال کنند.