بررسی بازار مسکن شیراز در سال گذشته! 02 اردیبهشت 1400
مروری بر بازار مسکن:

بررسی بازار مسکن شیراز در سال گذشته!

طبق داده‌های مرکز آمار طول انتظار خانه‌دار شدن در ۱۰ استان به مراتب بیشتر از سایر نقاط کشور است. این استان‌ها عبارتند از تهران، مرکزی، اصفهان، آذربایجان شرقی، قم، خراسان رضوی، البرز، فارس، قزوین و گیلان. بر اساس این آمار، شیراز هم جزئی از این استان‌هاست.