شیشه هوشمند چیست و انواع آن کدامند؟ 17 بهمن 1399
معرفی شیشه مات شونده:

شیشه هوشمند چیست و انواع آن کدامند؟

شیشه هوشمند یکی از انواع مختلف شیشه است که در قاب درب و پنجره نصب می شود و تنها با فشردن یک دکمه از حالت شفاف به حالت مات در می آید و جلوه ای متفاوت پیدا می کند که می تواند کاربردهای زیادی داشته باشد.