مسکن ملی استان همدان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ 17 فروردین 1400
معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی همدان:

مسکن ملی استان همدان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی همدان از تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و گفت: بر این اساس ۶۰ هکتار از اراضی رباط شورین به شهر الحاق می‌شود.