بازسازی مناطق زلزله زده سی سخت در چه مرحله‌ای است؟ 17 اسفند 1399
مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد:

بازسازی مناطق زلزله زده سی سخت در چه مرحله‌ای است؟

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد رمز موفقیت هر بازسازی را مشارکت فعال مردم زلزله‌زده در بازسازی واحدهای مسکونی‌شان عنوان کرد.