لزوم گسترش فناوری‌های نوین در مدیریت شهری مشهد 16 آذر 1400
مجید دبیریان عضو شورای شهر مشهد:

لزوم گسترش فناوری‌های نوین در مدیریت شهری مشهد

مجید دبیریان رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد گفت: ریل‌گذاری مدیریت شهری مشهد به‌ سوی فناوریهای‌ نوین است و تکلیف شهرداری در این راستا توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان و نوآفرین بومی در این حوزه است.