فراخوان مسابقه طراحی گرافیکی با الهام از بنای حافظیه منتشر شد 02 خرداد 1400
سفارت فرانسه در تهران:

فراخوان مسابقه طراحی گرافیکی با الهام از بنای حافظیه منتشر شد

فراخوان سفارش طراحی گرافیکی با الهام از بنای حافظیه توسط سفارت فرانسه در تهران منتشر شد.