سوء‌استفاده از چهره سلبریتی‌ها برای فروش غیرقانونی مسکن! 10 فروردین 1400
معاون مسکن اداره راه و شهرسازی تهران:

سوء‌استفاده از چهره سلبریتی‌ها برای فروش غیرقانونی مسکن!

اخیرا تعدادی شرکت ساختمانی با استفاده از چهره برخی سلبریتی ها و فوتبالیست های مشهور اقدام به تبلیغات پیش فروش مسکن در فضای مجازی و فضاهای شهری کرده اند که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، ضمن هشدار به پیش خریداران و شهروندان، این فروش و تبلیغات را غیرقانونی دانست.