مدیریت شهری آماده تحقق «مشهد؛ شهر بدون معتاد متجاهر زن» است 07 بهمن 1400
رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده در دیدار با استاندار خراسان رضوی مطرح کرد:

مدیریت شهری آماده تحقق «مشهد؛ شهر بدون معتاد متجاهر زن» است

فاطمه سلیمی رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهدم گفت: از همدلی و رافتی که خداوند در وجود زنان نهاده می‌توان در راستای یکپارچه‌سازی و هماهنگ نمودن توان‌ آنها برای دستیابی به اهداف تعالی جامعه بهره گرفت.