بازسازی منطقه زلزله زده پادنا در چه مرحله‌ای است؟ 15 فروردین 1400
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

بازسازی منطقه زلزله زده پادنا در چه مرحله‌ای است؟

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان آخرین وضعیت بازسازی منطقه زلزله زده پادنا را تشریح کرد.