منطقه سیدی مشهد نیازمند توجه بیشتر مسئولین 25 خرداد 1401
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

منطقه سیدی مشهد نیازمند توجه بیشتر مسئولین

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: با توجه به امکانات و پتانسیل موجود در منطقه سیدی، بایستی هماهنگی میان مجموعه‌های مدیریت شهری در پاسخگویی به نیازهای همشهریان صورت پذیرد.