بازآفرینی شهری در مشهد: از لزوم اجرا تا بررسی چالش‌ها 18 اسفند 1399
سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی:

بازآفرینی شهری در مشهد: از لزوم اجرا تا بررسی چالش‌ها

نشست کمیته اجرایی تفاهم نامه بازآفرینی شهری با حضور سرپرست و معاون فنی و شهرسازی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد برگزار شد.