نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی چگونه است؟ 30 بهمن 1399
رئیس کمیسیون عمران مجلس:

نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی چگونه است؟

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: تاکنون فقط ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و مجلس از ابزار نظارتی خود برای نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی استفاده می‌کند.