نقش نشانه‌ ها و نماد در معماری اسلامی 27 بهمن 1399

نقش نشانه‌ ها و نماد در معماری اسلامی

برای بررسی نقش نشانه ها و نماد در معماری اسلامی باید تفاوت نگاه کلاسیک افلاطونی به نماد با نگاه علم نشانه شناسی جدید و دیدگاه حکمای اسلامی در قبال این امر روشن کرد.