نمای خشک چیست؟ | بررسی مزایا و انواع روش‌های نصب | 11 تیر 1400

نمای خشک چیست؟ | بررسی مزایا و انواع روش‌های نصب |

برخلاف روش های سنتی، در این سیستم برای اجرای نما خبری از ملات نیست. در حقیقت در نمای خشک، نوعی سیستم نصب سبک با اتصالات مکانیکی جایگزین ملات برای نصب نما به ساختمان می شود.