اولین هتل فضایی جهان در سال ۲۰۲۷ افتتاح می‌شود! 24 اسفند 1399
انقلابی در صنعت هوا‌وفضا:

اولین هتل فضایی جهان در سال ۲۰۲۷ افتتاح می‌شود!

به تازگی شرکت Orbital Assembly (یا Orbital Assembly Corporation) به عنوان اولین شرکت ساخت و ساز فضایی جهان در مقیاس بزرگ خبر از افتتاح اولین هتل فضایی جهان در سال ۲۰۲۷ میلادی داده است!