وال پست چیست و چه نقشی در ساختمان‌سازی دارد؟ 30 بهمن 1399
معرفی اجزای ساختمان:

وال پست چیست و چه نقشی در ساختمان‌سازی دارد؟

وال پست چیست؟ وال پست کلافی است که در طول های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار می رود. این وال پست ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد.