کتابخانه ملی چین؛غنی‌ترین مرکز کتاب‌های جهان 08 بهمن 1399
معماری خارق‌العاده یک کتابخانه:

کتابخانه ملی چین؛غنی‌ترین مرکز کتاب‌های جهان

کیفیت طراحی کلی کتابخانه ملی چین در مقایسه با نمونه­ های کشورهای همسایه به وضوح غیر معمول است و شکل جاری و شناور آن به دلیل پیروی نکردن از روش های معماری سنتی و قدیمی، آن هم در هوای مرطوب پکن این طراحی را چشمگیرتر کرده است.