درخواست جامعه مهندسان مشاور نسبت به اصلاح ضوابط احداث بنا
درخواست جامعه مهندسان مشاور نسبت به اصلاح ضوابط احداث بنا
جامعه مهندسان مشاور طی نامه ای از کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخواست کردند نسبت به اصلاح ضوابط احداث بنا اقدام کند.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، جامعه مهندسان مشاور طی نامه ای از کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخواست کردند نسبت به اصلاح ضوابط احداث بنا اقدام کند. در متن این نامه آمده است ، از آنجا که بعد سوم شهرها از طریق ضوابط احداث بنا شکل می گیرد و سیمای نامناسب تهران ناشی از برداشت نادرست ضوابطی است که با طرح جامع اول تهران بر آن حاکم شده است، طی مطالعاتی طولانی همکاران شهرساز جامعه مهندسان مشاور ایران در ضوابط شهرهای مختلف و در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز، تنوع بخشی به طرح های معماری و پاسخ به تمایلات و سلایق بهره وران از ابنیه، ماده واحده پیشنهادی زیر به ضوابط احداث بنای تهران اضافه و مواد مغایر آن لغو گردد. ماده واحده: حوزه اشغال بنا در تهران در تمام پهنه ها در مکانی که برای سطح اشغال در نظر گرفته شده کماکان قرار می گیرد. سطح اشغال بنا ( که در محدوده حوزه اشغال بنا آزادانه به وسیله طراح بنا شکل می گیرد)، ده درصد کاهش یافته و برای جبران این کاهش، تعداد طبقات (در چهارچوب تراکم مجاز برای هر زمین) یک طبقه اضافه میشود. تبصره: در طرح ابنیه هماهنگی با ابنیه مجاور (که مترادف با همسانی نیست) ضرورت دارد در گزارش توجیهی طرح ها ارائه شده و مشابه دیگر مفاد ضوابط مورد بررسی قرار گیرد. درخواست جامعه مهندسان مشاور نسبت به اصلاح ضوابط احداث بنا مورد بررسی قرار گیرد.