زیرساخت‌های ورزشی مشهد در اختیار عموم شهروندان 08 تیر 1402
رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر مشهد:

زیرساخت‌های ورزشی مشهد در اختیار عموم شهروندان

یکی از سیاست‌‌های شاخص کمیسیون، در کنار توسعه زیرساختی، این است که ظرفیت‌های ورزشی محلات را در اختیار عموم شهروندان قرار دهیم.

لزوم تامین اعتبار پروژه ها متناسب با بودجه تخصیص یافته 08 تیر 1402
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

لزوم تامین اعتبار پروژه ها متناسب با بودجه تخصیص یافته

عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: در حوزه تامین اعتبار پروژه ها متناسب با بودجه تخصیص یافته، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

لزوم تقویت جایگاه حوزه املاک در مناطق حاشیه شهر مشهد 08 تیر 1402
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد :

لزوم تقویت جایگاه حوزه املاک در مناطق حاشیه شهر مشهد

عمده اراضی بایر و بزرگ‌مقیاس شهر مشهد، در مناطق حاشیه شهر قرار گرفته و برای تعیین تکلیف آنها، نیازمند مذاکره با مالکان هستیم؛ این امر مستلزم ارتقاء جایگاه حوزه املاک مناطق و بهره‌گیری از یک تیم متخصص و کارشناس است.

بافت فرسوده آبکوه مشهد نیازمند بسته سرمایه‌گذاری است 08 تیر 1402
رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای شهر مشهد:

بافت فرسوده آبکوه مشهد نیازمند بسته سرمایه‌گذاری است

بافت فرسوده آبکوه، یک مساله شهری، با سابقه 15 ساله است و معاونت‌های اقتصادی و شهرسازی باید بسته سرمایه‌گذاری ویژه این بافت را ایجاد کند.

آموزش فرهنگ شهرنشینی با مشارکت شوراهای اجتماعی محلات 08 تیر 1402
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد:

آموزش فرهنگ شهرنشینی با مشارکت شوراهای اجتماعی محلات

شوراهای اجتماعی محلات باید آموزش فرهنگ شهرنشینی و الزامات زندگی آپارتمان‌نشینی و مسائل مدنی را با همکاری شهرداری، دستورکار خود قرار دهند.