اهمیت ارتقا هویت شهری مشهد مقدس 29 شهریور 1401
رئیس کارگروه سیما و منظر شهری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح کرد:

اهمیت ارتقا هویت شهری مشهد مقدس

رئیس کارگروه سیما و منظر شهری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: نگاه ما به حوزه معماری در دوره ششم مدیریت شهری، ارتقا هویت شهری مشهد است.

احیای کوهستان پارک شادی مشهد در دستور کار شورای شهر 29 شهریور 1401
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر مشهد:

احیای کوهستان پارک شادی مشهد در دستور کار شورای شهر

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: احیای کوهستان پارک شادی مشهد نیازمند توافق سه‌جانبه بین بنیاد شهید، شهرداری مشهد و سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.

طرح‌ تفصیلی مشهد بزودی تصویب می‌شود 29 شهریور 1401
معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی:

طرح‌ تفصیلی مشهد بزودی تصویب می‌شود

معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گفت: امیدواریم ظرف 1 ماه آینده طرح‌های تفصیلی حوزه‌های مختلف مشهد مقدس به تصویب برسد؛ با تمهیدات اندیشیده شده، این امر محقق می‌شود و از این طریق می‌توان بهترین فرصت را در اختیار شهر و شهروندان قرار دهیم.

لزوم توسعه زیرساخت‌ها با بهره‌مندی از دانش‌بنیان ها 16 خرداد 1401
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد:

لزوم توسعه زیرساخت‌ها با بهره‌مندی از دانش‌بنیان ها

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها شورای اسلامی شهر مشهد گفت: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان‌ بهره‌ بگیریم، باید زیرساخت‌های ایجاد آن را فراهم کنیم؛ جوانان فعالی در حوزه دانش‌بنیان در شهر مشهد داریم، اما از بسترهای حداقلی برای فعالیت برخوردار نیستند.

ارتقاء مزیت‌های نسبی هنر معماری در مسیر تمدن‌سازی 20 بهمن 1400
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح کرد:

ارتقاء مزیت‌های نسبی هنر معماری در مسیر تمدن‌سازی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: سازوکار معماری خود را باید به سمت ارتقاء مزیت‌های نسبی پیش ببریم تا از این طریق بتوانیم تمدن‌ساز باشیم.