سقف هالوکور، سازه‌ای ضروری برای هر ساختمان
سقف هالوکور، سازه‌ای ضروری برای هر ساختمان
سقف هالوکور نوعی سیستم سقفی مجوف است که به صورت پیش ساخته در کارخانه تولید شده و به محل انجام پروژه منتقل می شود. در اجرای این نوع سقف نیازی به قالب بندی نیست و همین موضوع باعث افزایش سرعت کار می‌شود. در این مطلب با سقف‌های هالوکور و ویژگی‌های آن بیشتر آشنا شوید.

به گزارش پایگاه ساخت وساز هشتم، سقف هالوکور (Hollow Core) ازجمله سقف‌های پیش‌ساخته می‌باشد. پیش‌ساخته بودن این سقف باعث اجرای بسیار سریع آن می‌شود و به‌خصوص در پروژه‌های بزرگ از این نوع سقف بسیار استقبال شده است. سقف هالوکور را می توان به صورت یکپارچه بدون وجود درز اجرا کرد. امروزه از سقف‌های هالوکور در پروژه های مختلفی استفاده می شود. از این سقف در ساخت سقف سازه هایی مانند سالن ورزشی، استخر، تالارها و سالن های ورزشی استفاده می شود.

مراحل اجرای سقف هالوکور

پس از اجرای فونداسیون و ایجاد ستون های بتنی طبق نقشه اجرایی، باید اقدامات لازم را جهت اجرای تیرهای بتنی با میلگردهای مهاری یو شکل در تراز بالایی تیر، به منظور ایجاد اتصال تیرها با پنل های پیش ساخته و همچنین بتن ریزی ثانویه بابت بوجود آوردن کلاف پیرامونی، انجام داد.

توجه داشته باشید تعداد این میلگردها باید به اندازه ای باشند که بتوانند درگیری و گیرایی کافی را برای جلوگیری از حرکت کردن پنل های سقفی بوجود بیاورند. این تیرها و همچنین می توانند به صورت پیش ساخته نیز اجرا شوند.

پس از این که نشیمن پنل های بتنی سقف هالوکور تکمیل شد، باید عملیات اجرای سقف را با قرار دادن پنل های پیش ساخته به وسیله جرثقیل در محل موردنظر آغاز نمود. پنل های هالوکور را می توان با توجه به طول دهانه ها و وزن پنل ها، توسط تسمه های پارچه ای، سیم های بکسل و در بهترین حالت با گیره های مخصوص حمل پنل، بلند کرد.

در صورتی که از سقف هالوکور در سازه های فلزی که ارتفاع تیرها زیاد است، استفاده می کنید، برای ایجاد نشیمن پنل ها می توانید از نبشی بهره ببرید. سایز نبشی ها باید براساس وزن سقف و طول دهانه آن و توسط مهندسان مربوطه محاسبه شود.

به منظور ایجاد بازشوها و داکت ها در داخل سقف های هالوکور، محل دقیق آن ها قبل از نصب پنل ها باید مشخص گردد و تیرچه های نگهدارنده پنل های کنار داکت، اجرا شود. توجه کنید که ابعاد داکت ها نباید از یک پنجم طول و یک دوم عرض پنل های هالوکور بیشتر باشد.

مزایای سقف هالوکور

– ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺎﻻ‌

بخوانید:  صفر تا صد مراحل ساختمان‌سازی

– ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ‌ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺧﻄﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍ

– ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ‌ (۳۰۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ)

– ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ

– ﺳﺒﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻘﻒ هالوکور ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﻭﺯﻥ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ(۴۰% ﺳﺒﮏ ﺗﺮ)

– ﻋﺪﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﮏ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ

– ﻋﺪﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺑﺘﻦ ﺭﯾﺰﯼ در سقف هالوکور

– ﮐﺎﻫﺶ ﺧﯿﺰ ﻭ ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﮐﻒ ﻃﺒﻘﺎﺕ

– ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎ

– ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ (۲-۴ ﺳﺎﻋﺖ)

– ﻋﺎﯾﻖ ﺻﻮﺕ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ

– ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎﯼ ﺳﻘﻒ (ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﺴﺎﺯﯼ)

– ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ

– ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﺧﺸﮏ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ …

آیا سقف هالوکور معایبی هم دارد؟

  • مقرون بصرفه نبودن از لحاظ اقتصادی در پروژه های کوچک
  • نیاز به نیروی کار ماهر و متخصص جهت اجر

نکاتی که در اجرای سقف هالوکور باید به آن توجه کنیم

بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم سازه ای ایجاد شده به ترتیب باید براساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران و با عنوان بارهای وارد بر سازه و استاندارد ۲۸۰۰ ایران اعمال شوند.

طراحی، ساخت و اجرای دال های سقف هالوکور از نوع بتن آرمه معمولی باید بر مبنای آخرین ویرایش دستورالعمل طراحی (Manual for the Design of Hollow Core Slabs) PCI ، ضمن درنظر گرفتن ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه انجام شود.

برای تامین یکپارچگی سقف هالوکور، اجرای میل مهار کافی در محل اتصال پنل های سقف پیش ساخته به یکدیگر و اجرای تیرچه در پیرامون بازشوهای سقفی و همچنین اجرای کلاف های پیرامونی سقف الزامی است.

استفاده از این نوع سقف تنها در ساختمان های با اسکلت بتن مسلح مجاز است.

ضوابط طراحی و اجرای سیستم سقف هالوکور به صورت پیش تنیده باید براساس آئین نامه ۳۱۸ ACI و آئین نامه طرح و محاسبه قطعات بتنی پیش تنیده انجام گردد.

رعایت حداقل رده بتنی مصرفی معادل ۳۰ C در قطعات بتن آرمه پیش تنیده الزامی می باشد.