مقایسه نرخ اجاره مسکن در شهرهای ایران
مقایسه نرخ اجاره مسکن در شهرهای ایران
براساس آخرین داده‌های آماری در بهار ۱۴۰۰، میزان اجاره بها در کرمانشاه ۱۰.۵ درصد بیشتر و سیستان و بلوچستان ۱۵.۲ درصد کمتر از متوسط کشوری برای اجاره‌بها هزینه‌ کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، نرخ اجاره مسکن در شهرهای ایران؛ با توجه به اینکه مسکن یکی از بخش‌های مهم در بحث شاخص قیمت مصرف‌کننده است، مرکز آمار گزارش نرخ تورم اجاره‌بهای خانوارهای شهری در سراسر کشور را منتشر کرد.

براساس این گزارش در بهار ١۴٠٠، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۲۶ رسید که نسبت به فصل قبل  ٧.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان کردستان با ٨.٩ درصد بیشترین و استان لرستان با ٠.۶ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.

نرخ تورم اجاره بها در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٩.١ درصد است که نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩ (٢٨.٩ درصد)، ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ اجاره مسکن در شهرهای ایران

در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه  با ٣٩.۶ درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل بهار١۴٠٠ خانوارهای استان کرمانشاه به طور متوسط ١٠.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان بطور متوسط ١۵.٢ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

بخوانید:  قیمت مسکن در نیاوران (فروردین 1400)

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ برابر ۲۸.۸ درصد است. که استان همدان  با ٣٨.٣ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان  با ١٣.۶ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.

همچنین در فصل بهار ١۴٠٠متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ۳۹.۸ درصد بوده است.