برای اجرای طرح اقدام مسکن ملی مشکل زمین نداریم
برای اجرای طرح اقدام مسکن ملی مشکل زمین نداریم
بر اساس صحبتهای مسئولان وزارت راه و شهرسازی در خصوص طرح اقدام مسکن ملی، تامین زمین بخش عمده ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی انجام شده و در معدودی از آنها که حدود ۸۰۰۰ واحد می شود کارهای اختصاص زمین در حال انجام است. وزارت راه و شهرسازی همچنین برنامه ریزی برای تامین زمین پروژه های مسکونی تا پنج سال آینده را در دستور کار دارد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، از ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام مسکن ملی که ۱۰۰ هزار در قالب نوسازی فرسوده و ۳۰۰ هزار واحد آن به شکل واحدهای جدید ساخته می شود بخش عمده تامین زمین انجام شده است. در این خصوص علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفته است: در حال حاضر، بخش عمده‌ای از زمین‌های اجرای طرح اقدام ملی مسکن در اختیار سازندگان مسکن ملی اعم از کارگزاران و شرکت‌های پیمانکار ساخت و شرکت‌های تعاونی مسکن قرار گرفته است.

به منظور تولید مستمر مسکن، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین زمین متناسب با ظرفیت‌های موجود در حال تامین است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای طرح اقدام مسکن ملی پروژه‌های جدیدی در ادارات کل راه و شهرسازی برای متقاضیان ثبت‌نام شده در دستور کار قرار گرفته است.

این صحبت نبیان در حالی بیان شده که بعضا خبرهایی از کمبود زمین برای پروژه‌های اقدام ملی تحت نظر بنیاد مسکن به گوش می رسد.

تخصیص زمین برای هر ثبت‌نام کننده

در این خصوص محمود محموزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل گفت: برای همه کسانی که ثبت نام کرده اند استان موردنظر مکلف به تامین زمین است.

این تعداد حدود ۸۰۰۰ نفر هستند که عموما در شهرهای تحت نظر بنیاد مسکن نام نویسی شده اند. سازمان ملی زمین و مسکن کارهای تامین زمین تعدادی را انجام داده و برخی دیگر در حال انجام است.

بخوانید:  ایرادات طرح مسکن ملی چیست؟

به طور کلی بیشتر از آنچه باید برای اقدام طرح ملی مسکن، زمین اختصاص یافته و مشکلی برای ۴۰۰ هزار واحد نداریم.

محمودزاده همچنین با بیان اینکه برای تامین زمین پنج سال آینده بخش مسکن برنامه ریزی کرده ایم افزود: وزیر راه و شهرسازی به همه استان ها، سازمان ها و شرکت های ذی ربط اعلام کرده که تا پایان سال کار فشرده ای برای تامین زمین به منظور تولید مسکن پنج سال آینده کشور انجام دهند.

یعنی ما خیلی فراتر از عددهای تامین زمین طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن داریم حرکت می کنیم و ان شاءالله نگرانی از این بابت وجود ندارد.