برج سن کلارنس، ترکیب سنت و مدرنیته
برج سن کلارنس، ترکیب سنت و مدرنیته
برج سن کلارنس در شهر سیدنی استرالیا توسط گروه معماری Koichi Takadaطراحی و به اجرا رسیده است. این ساختمان در عین حفظ معماری کلاسیک خود، به واسطه طاق های بلندی که دارد، ترکیبی میان معماری قدیم و مدرن است. در حال حاضر پدیده مرمت، بازسازی و تلفیق فضای های قدیمی با عناصر معماری جدید بسیار رخ می دهد. این نوع تلفیق ها نتیجه جنبش در عرصه معماری است.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم،برج سن کلارنس در شهر سیدنی یکی از بناهایی است که در عین حفظ و بقای خلوص معماری کلاسیک خود با نمای قوس دار و طاق های بلند، هویتی ارگانیک را به خود پیوند داده است.

معماری برج سن کلارنس سیدنی ترکیبی از معماری قدیمی و جدید، نمای آجری قوس دار دست ساز و بام ارگانیک با متریال های مدرن را به نمایش گذاشته تا جلوه های آینده نگری از شهر سیدنی را نشان دهد.

برج مسکونی ۲۶ طبقه سیدنی ترکیبی واقعی از یک مکان تطابق پذیر با ۱۳۵ آپارتمان، ۸۶ سوئیت بوتیک، ۸ واحد تجاری F&B می باشد.

طراحی ساختمان مسکونی سیدنی دارای یک هویت ماسونری سنگین در طبقات پایه است، در حالی که هر چه به بالا می رویم فرمت ساختمان از یک نمای آجری به سبک مدرن و سپس به بام سبز ارگانیک تغییر ماهیت داده است.

برج سن کلارنس، آمیزه اصالت و پیچیدگی

طراحی نمای آجری آلهام بخش میراث منطقه ای و مولفی از هویت شهری است که با قرارگیری کنار ساختمان صلیب سرخ و انبار اندرو براس به یک هویت برجسته رسیده است.

قوس های آجری نما و آرک های بلند نوعی دوگانگی با هدف دعوت کنندگی دارد، و واژه زیبایی را با گردش مسیر کاربران از ورودی ساختمان تا بالکن ارگانیک سبز بر روی بام ادامه داده است.

قوس نمای آجری با بررسی و مطالعه مربوط به ماهیت ساختمان های بندر سیدنی و طیف آجرکاری این شهر انتخاب شده که دارای پیچیدگی و اصالت می باشد و به شدت به گذشته شهر سیدنی مرتبط است.

اکثر ساختمان های شهر دارای فرمتی مسطح می باشند. پروژه ARC سیدنی به دنیال یک فرصت بود با قالب بصری تاثیرگذار بر روی هر ضلع ساختمان را تغییر دهد.

بام ساختمان با سازه های چادری قوس دار در ادامه تکمیل کانسپت های نمای آجری اضافه شده است.

بام پروژه برگرفته از سبک زندگی در فضای باز وخصلت های مردم این کشور (گذراندن اوقات فراغتشان در فضای باز) می باشد.

ساختمان کمان سیدنی اولین پروژه مسکونی بلندپروازانه با تلفیق فضای سنتی و مدرن در مقیاسی بزرگ است.