درباره مالیات بر درآمد اجاره چه می‌دانید؟
درباره مالیات بر درآمد اجاره چه می‌دانید؟
مالیات بر درآمد اجاره خانه و ملک یکی از مواردی است که صاحبان منزل مسکونی باید آن را بپردازند و مقدار آن بستگی به شرایط مختلفی دارد. شناخت قوانین گوناگون کمک می‌کند تا با آگاهی کامل در برابر این موضوعات بهترین تصمیم را بگیریم و دچار اشتباه نشویم.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، مالیات بر درآمد اجاره مربوط به صاحبان املاک است و ارتباطی به مستاجر ندارد. بر اساس قانون مالیات بر اجاره ملک، صاحب املاک اجاره‌ای از نوع تجاری، مسکونی و حتی ادارای وظیفه دارند تا پایان تیر ماه هر سال اظهارنامه‌ای تهیه و تنظیم کنند و بر اساس این اظهارنامه مالیات تعیین شده را به اداره مالیاتی که ملک در آن واقع شده است بپردازند.

در صورتی که صاحبان املاک و مستغلات مسکونی و تجاری و غیره بخواهند ملک خود را در اختیار فرد دیگری با اهداف تجاری، سکونت و غیره قرار دهند که از این راه درآمدی نیز به دست بیاید، این درآمد بر اساس نوع و میزان آن مشمول مالیات بر درآمد اجاره املاک می‌شود.

مقدار مالیات بر درآمد اجاره چقدر است؟

در نوع مالیات بر اجاره منزل، دو نوع مالیات وجود دارد که عبارتند از: اجاره نامه دست اول و اجاره نامه دست دوم. در اجاره نامه دست اول از مالیات بر اجاره خانه، اجاره دهنده خانه، مالک آن است و در اجاره نامه دست دوم از مالیات بر اجاره منزل، شخص اجاره دهنده خود ملک را اجاره کرده است که بر این اساس نیز نرخ مالیات آنها با هم فرق می‌کند.

مقدار مالیات بر اجاره، در نوع اول مالیات بر درآمد اجاره خانه شامل کل مبلغ اجاره با کسر ۲۵ درصد استهلاک و اجاره مالک است.

اما در نوع دوم مالیات بر اجاره همان ما به التفاوت اجاره بهای دریافتی و اجاره پرداختی مستاجر برای ملک است.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره خانه

سازمان اداره امور مالیاتی برای محاسبه کردن مالیات بر اجاره منزل از دو راه اقدام می‌کند:

  • این مالیات بر اساس اجاره نامه عادی و رسمی ارائه شده توسط مالک محاسبه می‌شود و مالک باید یکی کپی از اجاره نامه خود را به همراه مدارکی مانند اظهارنامه به اداره امور مالیاتی بدهد تا بر این اساس قانون درصد و میزان مالیاتی که باید پرداخت شود را تعیین کنند.
  • در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد یا مالک از ارائه آن خودداری کند، ۸۰ درصد مالیات بر اجاره بر اساس جدول مرتبط با آن گرفته شده و در صورتی که مالک ملک کوتاهی کند، سازمان مالیاتی بر اساس نرخ قانونی از اجاره بهایی که گرفته مالیات دریافت می‌کند.

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد اجاره هستند؟

اصولا مالیات بر درآمد را باید مؤدی (تحصیل‌کننده درآمد) پرداخت کند. صاحبان املاک استیجاری باید تا آخر تیرماه سال بعد، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوط به اداره مالیاتی محل وقوع ملک را تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت کنند.

اگر موجر شخص حقوقی باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه برای مالیات بر درآمد اجاره نیست.

به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات بر درآمد مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ۱۰ روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم کنند.

چه افرادی از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند؟

  • محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند، اجداد، و افردا تحت تکفل اجاره‌ای به حساب نمی‌آید و از پرداخت مالیات معاف است.
  • در شهر تهران اجاره خانه‌هایی تا ۱۵۰ متر مربع و در شهرهای دیگر تا ۲۰۰ متر مربع از پرداخت مالیات بر اجاره منزل معاف هستند.
  • اگر فردی دارای چند شغل باشد، مجموعه درآمدهای وی با کسر یک معافیت مبنای محاسبه مالیاتی قرار می‌گیرد.
  • اگر پس از گذشت شش ماه معامله فسخ شود نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره نیست.
  • اگر فردی تنها منبع درآمدی‌اش اجاره ملک خود باشد و با آن زندگی را بگذراند، از پرداخت مالیات بر اجاره خانه معاف است.
  • آن دسته از مجتمع‌های مسکونی که در آنها بیش از ۳ واحد اجاره‌ای وجود داشته باشد، از پرداخت مالیات بر اجاره ملک معاف هستند.