کتاب راهنمای معماری اقتصادی-طراحی ساختمان صفر انرژی
کتاب راهنمای معماری اقتصادی-طراحی ساختمان صفر انرژی
کتاب راهنمای معماری اقتصادی – طراحی ساختمان صفر انرژی به قلم توماس هوتمن (Thomas Hootman) و با ترجمه دکتر مقدی خدابخشیان، نگار امین الرعایایی، سوگل خسروی شاد و مجید موزون و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، کتاب راهنمای معماری اقتصادی ساختمان صفر انرژی: در دنیای امروز با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسیلی، ساختمان و بقیه ی صنعت ها به استفاده از انرژی های پاک و موجود در زمین مثل انرژی خورشیدی، بادی، زیست انرژی و … حرکت کرده اند؛ که این کتاب در دوازده فصل به چگونگی ساخت یک ساختمان خودکفا که همه ی نیازهای خود را از انرژی های طبیعی می گیرد، می پردازد و این چگونگی از انتخاب زمین ساختمان تا هزینه ها و سیستم های مدیریت ساختمان صفرانرژی همه را برای شما توضیح می دهد. به امید زندگی بدون آلودگی روی زمین!

این کتاب توسط  توماس هوتمن (Thomas Hootman) و با ترجمه ی دکتر مقدی خدابخشیان، نگار امین الرعایایی، سوگل خسروی شاد و مجید موزون و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) منتشر شد.

ساختمان انرژی صفر به عنوان رویکردی فراتر از صرفه جویی، در جهت حل بحران های امروزی منابع و انرژی، چشم انداز برخی شهرهای بزرگ دنیا را در نیمه قرن ۲۱ رقم میزند. کشور ایران با دارا بودن قابلیت های فراوان از نظر انرژی های تجدید پذیر که منشاء اصلی حیات این گونه از ساختمان ها می باشد، میتواند بستری مناسب جهت محقق نمودن آنچه که امروزه به ساختمان انرژی صفر معروف است، باشد. توجه به میزان و قیمت ذخایر انرژی فسیلی در کشور باعث شده است تا این بحران جهانی در ایران کمتر محسوس باشد.

بخوانید:  چالش معماران با فرآیند آموزش دانشگاهی

در حالی که توجه به عمر این ذخایر و تجدید ناپذیر بودن آنها موجب حرکت به سمت رویکردهای کارادر زمینه ی انرژی و در راس انرژی صفر شده است. آنچه که می تواند جهت دسترسی به چنین ایده ای راهگشا باشد، علم کافی و اطلاعات مناسب در زمینه طراحی است.

بررسی کتاب راهنمای معماری اقتصادی طراحی ساختمان صفر انرژی

کتاب راهنمای معماری اقتصادی – طراحی ساختمان صفر انرژی نقشه ی راهی است برای رسیدن به ساختمان انرژی صفر با فصول مختلف شامل معرفی و بررسی دیدگاه های مالکان و سازندگان، تحویل، اصول و مفاهیم اولیه انرژی، طراحی منفعل با ایستا و … که می تواند گاهی موثر در جهت ارائه ی اطلاعات لازم به متخصصان امر ساختمان باشد. ساخت آینده ای با آسمان پاک و آبی و زمینی سبز و غمی برای فرزندان این مرز و بوم وظیفه ما متخصصان امروز ساختمان است.

  • منبع خبر : آبگینه