تاب آوری شهری چیست و چطور می‌توان به آن رسید؟
تاب آوری شهری چیست و چطور می‌توان به آن رسید؟
تاب آوری به معنای میزان تحملی است که یک شهر می‌تواند در مرز رسیدن به نقاط بحرانی داشته باشد تا موجب متلاشی شدن ساختارمندی شهر در هر حوزه‌های مختلف نشود.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، فرزاد مومنی در پاسخ به سوال تاب آوری شهری چیست؟ اظهار کرد: تاب آوری هر شهر  متناسب با ساختارهای آن است، افزود: به طور مثال بزرگی شهر تهران یا اصفهان دلیل بر تاب آوری بیشتری این شهرها نیست، چنانچه کلانشهر تهران خدمات رسانی شهری را به ۱۲ میلیون نفر جمعیت و کلانشهر اصفهان به پنج میلیون نفر خود به خوبی انجام دهد، می‌توان گفت تهران و اصفهان تاب آوری خوبی دارد.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به تناسب نسبی تاب آوری، تصریح کرد: چنانچه حوزه خدمت رسانی تهران تنها برای پنج میلیون نفر باشد برمبنای جمعیت ۱۲ میلیونی آن این شهر کمتر از ۴۰ درصد پاسخگویی دارد در حالی که کلانشهر اصفهان خدمات رسانی به ۱٫۵ میلیون نفر از جمعیت دو میلیونی را انجام می‌دهد و می‌توان گفت کلانشهر اصفهان در حوزه‌های مختلف بالاتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد پاسخگویی دارد.

مومنی با بیان اینکه تهران در حوزه تاب آوری به نسبت شهر اصفهان تاب آوری کمتری دارد، خاطرنشان کرد: چنانچه جمعیت کلانشهر تهران نسبت به امروز دو میلیون نفر بیشتر شود، قفل ترافیکی، اجتماعی و خدمات رسانی به وجود آمده و شهر به نقطه بحرانی می‌رسد، اما شهر اصفهان می‌تواند به پنج میلیون نفر نیز خدمت رسانی کند بنابراین تاب و تحمل شهر اصفهان در حوزه خدمات شهری بیشتر است.

بخوانید:  حوزه اقتصادی مدیریت شهری نیازمند پویایی است

راهکارهای رسیدن به تاب آوری شهری چیست؟

وی عنوان کرد: هر کدام از حوزه‌های شهر شاخصه‌های مختص به خودش دارد به عنوان مثال در حوزه اقتصاد شهری هر محله‌ از شهر خدمات مشخصی ارائه می‌دهد، در شهر اصفهان بیشتر افراد ساکن در منطقه ۱۴، هفت و هشت در حوزه خدماتی و ساکنان مناطق هشت، ۱۲، دو و ۱۱ در حوزه صنعت شاغل هستند.

این کارشناس شهرسازی ادامه داد: ساختارهای هر محله از شهر باید متناسب با شغل ساکنان آن باشد و چنانچه بدون در نظر داشتن برنامه‌ای مدون حوزه‌هایی غیر مرتبط در سطح محله داشته باشیم، میزان تاب آوری کاهش و گره ترافیکی و جمعیتی به وجود می‌آید به علاوه سرانه فضاهای آموزشی، ورزشی و خدماتی نیز باید متناسب با هرم جمعیتی منطقه و شغل ساکنان محله باشد تا شهروندان هر محله یا منطقه از شهر برای زندگی روزمره خود مجبور به جابجایی بین مناطق و محله‌های شهر نباشند.

مومنی تاکید کرد: برنامه‌ها برای تاب آوری بیشتر شهر باید در زمان تهیه طرح جامع و تفصیلی مدنظر قرار بگیرد تا براساس میزان جمعیت کنونی و آینده شهر همینطور در نظر داشتن عوامل موثر دیگر، نقش و شرایط شهر در آینده و در طرح‌های شهری مشخص شود.