دو ماهنامه معمار، شماره ۱۲۸، مرداد و شهریور ۱۴۰۰  منتشر شد
دو ماهنامه معمار، شماره ۱۲۸، مرداد و شهریور ۱۴۰۰  منتشر شد
دو ماهنامه معمار، شماره ۱۲۸، مرداد و شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم،دو ماهنامه معمار

دو ماهنامه معمار
شماره ۱۲۸
مرداد و شهریور ۱۴۰۰
قیمت: ۵۰/۰۰۰ تومان

صاحب امتیاز: مؤسسه معمارنشر
مدیر مسئول: رضا امیر رحیمی

آنچه در این شماره از دو ماهنامه معمار می خوانید به شرح زیر است: 

• نقد ‌و ‌نظر
– آدولف لوس، هنر معماری/ ژوزف ماشک
– لوس ‌و‌ مینیمالیسم
– هنر مینیمال ‌در ‌پرتو‌ لوس
– بار ‌آمریکایی، ‌وین، ‌اتریش، ۱۹۰۸‌، آدولف لوس/ ترجمه آزیتا ایزدی
– بانک ‌پس‌ انداز اداره ‌پست‏،‌ وین، ‌اتریش، ‌۱۹۰۳-۱۲، اوتو واگنر/ ترجمه کامبیز مشتاق گوهری
– معماری ‌آدولف ‌لوس، آلدو روسی
– آپارتمان ‌برای ‌آدولف ‌لوس‌، ۱۹۰۳، وین
– ویلا کارما، ۱۹۰۶- ۱۹۰۴، ‌سوئیس
– خانه لوس، ۱۹۱۱‌-‌۱۹۰۹، ‌وین
– خانه ‌اشتاینر،‌ ۱۹۱۰، وین
– خانه شو،‌ ۱۹۱۲، وین
– خانه ‌هورنر،‌ ۱۹۱۳، وین
– خانه ‌تریستان ‌تزارا،‌ ۱۹۲۷-‌۱۹۲۶، ‌پاریس
– خانه ‌مُلر، ‌۱۹۲۸، ‌وین
– خانه ‌مولر،‌۱۹۳۰، ‌پراگ
– آدولف ‌لوس ‌از ‌جایی ‌که‌ ایستاده‌ایم/ مهران خوشرو
– فردریش هوندرت‌-‌ واسر، مرد ‌هزارچشمه/ کامبیز مشتاق گوهری
– مارسل ‌دوشان‌ و ‌انقلاب ‌در هنر‌ مدرن/ کامبیز مشتاق گوهری

• از ایران فرهنگی‏
– یاد یار مهربان، خجند و دوشنبه/ کیوان سلیمی، عکس: رناتا حسنی

• از ایران
– سفر به استان‌ سمنان/ زهره بزرگ‌ نیا

سایت مرتبط: www.memarmagazine.com
تلفن دفتر نشریه: ۲ – ۹۸۰ ۴۰۰ ۲۶ ۰۲۱

شماره تلگرام: ۰۹۳۳۷۴۶۹۲۸۰

دو ماهنامه معمار، شماره ۱۲۸، مرداد و شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد
دو ماهنامه معمار، شماره ۱۲۸، مرداد و شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد