فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی
فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی
فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی، نحوه تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۹ در دسترس اعضاء نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی، نحوه تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۹ در دسترس اعضاء نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت.

با توجه به استقبال اعضای محترم از وبینار برگزار شده با موضوع نکات مالیاتی و نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه و فرم تبصره ماده  ۱۰۰  توسط امور مالیاتی سازمان و درخواست های مکرر شما مبنی بر قرارگیری فیلم آموزشی در سایت ،  فیلم آموزشی در لینک زیر قرار گرفته است.

لذا در صورت تمایل می‌توانید از لینک زیر فیلم آموزشی وبینار تخصصی نکات مالیاتی را دانلود نمایید.

بخوانید:  تکالیف مالیاتی تیرماه 1400 اعلام شد!