نخستین جشنواره ملی کودک و مقررات  ساختمان 15 بهمن 1399
به همت سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان:

نخستین جشنواره ملی کودک و مقررات ساختمان

بعد از برگزاری موفق جشنواره استانی کودک و مقررات ملی ساختمان با عنوان شهر دوستدار کودک در سال 1396، نخستین جشنواره ملي کودک و مقررات ساختمان به مناسبت فرارسیدن پنجم اسفندماه زادرور حکیم خواجه نصیرالدین طوسی و روز بزرگداشت مهندسی برگزار می‌شود.