مشارکت دانش‌بنیان‌ها در مدل‌های جدید اقتصادی مدیریت شهری مشهد 20 اردیبهشت 1402
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد :

مشارکت دانش‌بنیان‌ها در مدل‌های جدید اقتصادی مدیریت شهری مشهد

با مصوبه جدید شورای شهر، شهرداری مکلف شده است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، به سمت ایجاد مدل‌های جدید اقتصادی حرکت کند.