احداث اولین خانه با چاپ سه بعدی در ایران! 31 خرداد 1400
محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:

احداث اولین خانه با چاپ سه بعدی در ایران!

محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به احداث ساختمانی با فناوری چاپ سه‌بعدی شدند.