نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان 19 فروردین 1400
نحوه ثبت نام+جدول زمانبندی:

نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان

ثبت در سامانه ملی املاک  و اسکان به صورت زیر است.