کمک ۱۰ میلیارد تومانی به مراکز نگهداری از معتادان متجاهر مشهد 20 بهمن 1400

کمک ۱۰ میلیارد تومانی به مراکز نگهداری از معتادان متجاهر مشهد

موسی الرضا حاجی بگلو سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اعتیاد بیماری بوده و مدیریت شهری در حل این مسئله، در کنار مسئولان استانی قرار دارد.