مسکن ارزان در جزیره کیش ساخته میشود؟ 08 آبان 1400

مسکن ارزان در جزیره کیش ساخته میشود؟

معاون توسعه و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: این سازمان برای ساخت و سازهای مسکن ۴۳ هکتار اراضی تخصیص و جانمایی کرده است.