آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی مشاغل اعلام شد 28 خرداد 1400
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی مشاغل اعلام شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۱۵ تیرماه خبر داد.