افزایش ۳۰۰درصدی هزینه صدور پروانه ساختمان! 04 اردیبهشت 1400
دبیر کانون انبوه‌سازان:

افزایش ۳۰۰درصدی هزینه صدور پروانه ساختمان!

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از سازمان‌ نظام مهندسی و شهرداری‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، گفت: هزینه صدور پروانه ساختمانی ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.