اختیارات قانونی مهندس ناظر چیست؟
اختیارات قانونی مهندس ناظر چیست؟
اختیارات قانونی مهندس ناظر چیست ؟ چه کسی می تواند مهندس ناظر را تعویض کند؟ همان‌قدر که مسئولیت مهندس ناظر بسیار زیاد است، اختیارات آن هم بسیار زیاد است، یک اصل در تدوین قوانین وجود دارد و آن این است که، اختیارات و مسئولیت هر مقامی می‌بایستی با همدیگر متناسب باشد. اختیارات مهندس ناظر آن قدر زیاد است که اگر درست و حقوقی گزارش‌نویسی کند و بعد دستور تخریب یک سازه یا عدم استحکام سازه‌ای را بدهد، هیچ مقام دیگری نمی‌تواند استحکام آن سازه را تأیید کند.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، اختیارات قانونی مهندس ناظر چیست ؟ شما به عنوان ناظر حتی می‌توانید از ناشاقول بودن یک دیوار ایراد بگیرید حتی در صورتی که بندهای کاشی‌های سرویس های یک آپارتمان هم مشاهده نمودید که ایرادی دارد می توانید به مالک پایان کار ندهید و مالک را ملزم نمائید که این موارد را اصلاح نماید.

اختیارات قانونی مهندس ناظر چیست؟ ناظر نمی‌تواند مجری ساختمانی باشد که نظارت آن را دارد یا حتی پیمانکار بخشی از ساختمانی باشد که نظارت آن را دارد و یا حتی معاملات و فروش مصالح با مالک ساختمان داشته باشد و یا حتی مالک ملکی باشد که نظارت آن را دارد، و همه این‌ها جرم است و در شورای انتظامی برای ناظر محکومیت دارد. ولی ناظر می‌تواند همزمان طراح یا محاسب ساختمانی باشد که نظارت آن را دارد که می‌بایستی قراردادی جداگانه در این رابطه با مالک ساختمان منعقد کند که سند آن باشد برای موارد اختلافات. پس به خاطر داشته باشید ناظر نمی‌تواند خدمات خارج از نظارت مثل اجرا یا پیمانکاری یا فروش مصالح را به مالک ارائه نماید.

همچنین به خاطر داشته باشید شماره حساب شما یا شماره عابر بانک شما به دست مالک نیفتد چون مالک می‌تواند مبلغ مثلاً ۲۰۰۰۰۰تومان به‌حساب شما واریز کند و به اتکا با مراجعه به شورای انتظامی و ادعای آنکه ناظر از من طلب پول کرده و من را تحت فشار گذاشته استشما را محکوم نماید.

چه کسی می تواند مهندس ناظر را تعویض کند ؟

هیچ مقامی نمی‌تواند مهندس ناظر را عوض کند یا آن را وادار به استعفا نماید مگر اینکه خود مهندس ناظر بخواهد استعفا بدهد. اما مواردی وجود دارد که سازمان نظام مهندسی می‌تواند مهندس ناظر جدیدی را روی کار بگذارد:

  • چنانچه ناظر فوت کرده باشد.
  • چنانچه مهندس ناظر ایران نباشد یا اثبات شود آدرسش در دسترس نیست.
  • چنانچه در قرارداد نظارت قید شده باشد که تمدید قرارداد منوط به توافق هریک از طرفین قرارداد می‌باشد. که در صورت اتمام قرارداد مالک می‌تواند با ناظر قبلی قرارداد خودش را تمدید ننماید.
  • درخواست تعویض در کمیسیون حقوقی
بخوانید:  اصلاح قانون نظام مهندسی به بهانه روز مهندس

چنانچه ناظری دارای محکومیت انتظامی شده باشد و مثلاً برای مدتی پروانه آن لغو شده باشد و یا یک شرکت حقوقی به هر دلیلی مثل انحلال شرکت، صلب صلاحیت در نظارت شده باشد آن وقت تکلیف نظارت‌هایی را که دارد در تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مشخص کرده است که ذکر شده است: مهندس ناظر برای ادامه کارها و مسئولیت‌هایی که از قبل داشته می‌تواند کارهای نظارتش را ادامه بدهد. که برای شرکت‌هایی که انحلال پیداکرده‌اند مدیرعامل می‌بایستی حتماً ادامه نظارت پروژه‌ها را انجام بدهد.

البته اگر شرکتی که انحلال پیدا کرده باشد بخواهد بدون توافق با مالک به‌طور یک جانبه رأساً استعفا بدهد، می‌تواند به استناد بند ۱۵-۴-۱۰ استعفای خودش را با ذکر دلایل محرومیتش به شهرداری بنویسد و یک رونوشت به نظام مهندسی و یک رونوشت هم به مالک بدهد و تا تعیین ناظر جدید دستور توقف عملیات ساختمانی را بدهد.