بزرگ ترین مشکل بازار مسکن چیست؟
بزرگ ترین مشکل بازار مسکن چیست؟
بزرگ ترین مشکل بازار مسکن چیست؟ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرگذاری مثبت طرح ملی مسکن،‌ بزرگ‌ترین چالش بازار مسکن کشور و راهکار رفع آنرا تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، بزرگ ترین مشکل بازار مسکن چیست؟ محمود محمودزاده اظهار کرد:‌ بزرگ‌ترین چالش کنونی بازار مسکن فاصله بین قیمت تمام شده واحد مسکونی و قدرت خرید مردم است.

وی ادامه داد: این یک موضوع خیلی جدی است و به نظر می‌رسد فاصله بین قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم بسیاری از موضوعات دیگر در آن نهفته بوده که بایستی مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار گیرد.

وی در خصوص چرایی بروز این اتفاق در بازار مسکن،‌ افزود: موارد متعددی در بازار روی قیمت مسکن موثر است؛‌ مهم‌ترین آنها قیمت زمین است، نرخ مصالح ساختمانی، خدمات و… روی قیمت تمام شده مسکن موثر هستند.

بزرگ ترین مشکل بازار مسکن چیست؟ معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: وقتی این عوامل بر اثر شرایط عمومی اقتصاد تغییر می‌کند،‌ طبیعتا روی قیمت نهایی مسکن تاثیرگذار است.

محمودزاده اجرای طرح ملی مسکن را یکی از راهکارهای کاهش فاصله قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم اعلام کرد و گفت: در اکثر استان‌ها و شهرهای کشور پروژه‌های طرح ملی مسکن از نظر فیزیکی قابل مشاهده است. در این طرح  یکی از اقدامات عمده این است که یکی از آیتم‌های مهم یعنی زمین که در اختیار دولت است یا تسهلات می‌تواند قیمت تمام شده مسکن را کاهش داده است.

بخوانید:  سقوط شدید قیمت مسکن در ترکیه

وی افزود: این طرح برای واجدان شرایط، موقعیت مناسبی است که می‌توانند از آن برای خانه‌دار شدن استفاده کنند.