جای خالی بُعد «جهان‌شهری» در رویدادهای مدیریت شهری مشهد
جای خالی بُعد «جهان‌شهری» در رویدادهای مدیریت شهری مشهد
جهان‌شهری بودن، ابعاد و شاخصه‌هایی دارد که باید در امور میان‌مدت، سالانه و رویدادهای ذیل برنامه‌های‌ سالانه ساری و جاری و عملیاتی شود ولی تاکنون تجلی و برونداد عینی آن را شاهد نبوده‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری ساخت وساز هشتم،رویدادهای مدیریت شهری مشهد؛ حسین حسامی در جلسه کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس که به منظور بررسی سیاست‌ها در حوزه استقبال از بهار ۱۴۰۲ برگزار شد، اظهارکرد: شعار شورای اسلامی شهر در دوره ششم، «مشهدالرضا(ع)، جهان‌شهر برکت و کرامت» است؛ جهان‌شهری بودن، ابعاد و شاخصه‌هایی دارد که باید در امور میان‌مدت، سالانه و رویدادهای ذیل برنامه‌های‌ سالانه ساری و جاری و عملیاتی شود.

وی افزود: در این شهر رویدادهای مدیریت شهری مشهد مختلفی داریم که استقبال از بهار، یکی از آنهاست؛ ابعاد و شاخصه‌های تعریف شده در افق جهانشهر شدن در حوزه بین‌الملل را باید با بهره‌گیری از این فرصت عملیاتی کنیم.

حسامی با تاکید بر اینکه جهانشهر بودن صرفا با شعار، سخنرانی و چند مورد فضاآرایی محقق نمی‌شود، گفت: متاسفانه توجه به بُعد جهانشهری تاکنون در رویدادهای مهمی چون دهه کرامت، استقبال از بهار و دیگر رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و … آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در ادامه با بیان اینکه توسعه مشارکت‌ بخش خصوصی به عنوان یکی از رویکردهای شاخص و اصلی استقبال از بهار ۱۴۰۲ و دیگر ویدادهای مدیریت شهری تعریف شده، تصریح کرد: سازمان فرهنگی و اجتماعی و معاونت خدمات‌شهری باید سیاست‌ها و اقدامات عملیاتی خود در این خصوص را بسط و شرح دهند و کیفیت تحقق این نگاه در حوزه منابع، اجرا، نظرسنجی و … را تشریح نمایند.

بخوانید:  افزایش قیمت مسکن ثمره قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ ها است

حسامی گفت: توسعه متوازن و عدالت‌محوری، جزو گفتمان‌های سرآمد و شاخص شورای ششم بوده که تاکنون در حوزه‌های مختلف به دنبال پیاده‌سازی آن بوده‌ایم؛ قطعا یکی از مصادیق عینی‌بخشی به این گفتمان، استقبال از بهار است که باید شاهد عدالت تخصیصی در این خصوص باشیم.

وی افزود: استفاده مجدد و بسنده کردن به نصب المان‌های قدیمی که سال‌های گذشته در معابر سطح شهر مورد استفاده قرار گرفته برای حاشیه، مورد قبول نیست و به لحاظ محتوایی به آن ایراد وارد است.